مطالب توسط مدیر سایت

ثبت شرکت پیمانکاری

یکی از خدمات موسسه حقوقی تکسفیر ثبت شرکت پیمانکاری می باشد،شرکت های پیمانکاری امکان شرکت در مناقصات را برای گرفتن پروژه ها دارند.باید توجه داشت که حیطه ی پروژه ی ارائه شده در مناقصه، در چارچوب فعالیت شرکت شما باشد. پیمانکار به اشخاص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که به منظور اموری همچون تهیه […]

ثبت شرکت بسته بندی

ثبت شرکت بسته بندی می تواند کمک بسیاری به این شرکت های کند، شاید باور کردنی نباشد که این روزها، بسته بندی محصولات تا جایی اهمیت پیدا کرده که در برخی از موارد مشتری بدون توجه به کیفیت محصول، مجذوب ظاهر و بسته بندی آن می شودهمین موضوع در افزایش فروش محصولات نقش بسزایی پیدا کرده […]