• ثبت تغییرات شرکت

مفهوم ثبت تغییرات شرکت

یک شرکت بعد از ثبت ممکن است نیازبه ایجاد برخی تغییرات داشته باشد یا شرایط طوری شود که برای مقابله با تحولات اقتصادی به صورت اجباری یا ارادی نیاز به ایجاد تغییر و تحول در شرکت شود.این تحولات باعث به وجود آمدن وضعیت جدیدی در شرکت خواهد شد.شرکت ها باید بدانند که چه تغییراتی را باید ثبت نمایند تا دچار مشکلات نشوند.

کلیه تغییرات مرتبط با شرکت مثل تغییر موضوع شرکت ، تغییر آدرس شرکت ، تغییر مواد اساسنامه شرکت ،تغییر حق امضا شرکت ، افزایش یا کاهش سرمایه ، تبدیل سهام شرکت ، انتخاب یا تمدید بازرسان ، تغییر یا تمدید هیئت مدیره شرکت ، ورشکستگی ، ابطال یا انحلال شرکت ، باید ثبت شود.انجام این تغییرات در صورتی ممکن است که توسط مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره تصویب شود.برای ثبت این تغییرات باید صورتجلسه ثبت تغییرات را تنظیم نمایید.

ثبت تغییرات شرکت

بعد از تنظیم صورتجلسه باید آن را به مرجع ثبتی ارائه نمایید .در صورت صحت صورتجلسه و رعایت تمامی اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت با پرونده اصلی ، اداره کل ثبت شرکت ها آگهی تغییرات را صادر می نماید تا تغییرات به وجود آمده اطلاع رسانی شود.

برای انجام ثبت تغییرات به جای مراجعه حضوری به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می توانید به سامانه اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.

انواع تغییرات در شرکت ها چیست ؟

تغییر آدرس شرکت

تغییر در اساسنامه

تغییر نام شرکت

تغییر موضوع شرکت

تغییر یا تمدید مدت شرکت

تغییر اعضای هیئت مدیره

تغییر سرمایه شرکت(افزایش یا کاهش سرمایه)

تغییر نوع شرکت مثل تغییر شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص

ثبت چه تغییراتی در شرکت ها الزامی می باشد ؟

در صورت بروز هریک از تغییرات زیر و عدم ثبت آن ها که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود از نظر قانونی باعث ایجاد مشکل برای شرکت می شود.

تغییر اساسنامه

انحلال شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر مدیر یا مدیران

تمدید مدت شرکت پس از پایان مدت مقرر

تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا و یا خروج برخی از آن ها از شرکت

چه مدارکی برای ثبت تغییرات شرکت لازم است ؟

برای اینکه بتوانید در شرکت تغییراتی ایجاد نمایید باید کلیه اعضا رضایت خود را از تغییر ایجاد شده اعلام نمایند.سپس مدارک زیر را تکمیل و ارائه نمایید:

 1. تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت
 2. مدارک شناسایی سهامداران و شرکا
 3. اسناد شرکت
 4. کپی روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 5. کپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره
 6. حضور کلیه شرکا در صورت انحلال شرکت
 7. پرداخت هزینه روزنامه رسمی

مراحل ثبت انواع تغییرات در شرکتمراحل ثبت تغییرات

مراحل ثبت کاهش سرمایه شرکت

 • تهیه و ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که توسط کلیه شرکا امضا شده باشد.
 • تهیه و ارائه لیست شرکا و میزان سهم الشرکه آن ها که توسط کلیه شرکا امضا شده باشد.
 • تهیه و ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی ، اگر شرکای شرکت شخص حقوقی باشند.
 • تهیه و ارائه اصل آگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت ، در صورت تشکیل جلسه با حضور اکثریت آرا.
 • تهیه و ارائه مجوز از مراجع مربوطه در صورت نیاز

مراحل ثبت تغییر نام شرکت سهامی خاص

 • مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود.
 • تنظیم صورتجلسه ای که توسط هیئت رئیسه امضا شده باشد.
 • تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت انجام شود.
 • ارائه اصل صورتجلسه و لیست سهامدارانی که در جلسه حضور دارند و توسط آن ها امضا شده است به اداره ثبت شرکت ها
 • پرداخت نمودن حق الثبت تغییر نام و تحویل فیش آن به اداره ثبت شرکت ها
 • ارائه اصل روزنامه دارای آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکت ها
 • بعد از ارائه مدارک ، نام انتخابی توسط مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها تایید شود.

مراحل ثبت تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 • تنظیم صورتجلسه که به امضای کلیه شرکا رسیده باشد ، با قید میزان سهام هریک از شرکا در شرکت
 • در صورتی که تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد ، اعضای هیئت نظارت بر صورتجلسه با ذکر نام آن ها انتخاب شوند.
 • صورتجلسه توسط هیئت نظارت امضا شود.
 • یکی از شرکا یا وکیل شرکت بعد از یک ماه به واحد تعیین نام اداره مراجعه نماید.

پس از تعیین نام و تایید مسئول مربوطه ، آگهی آن ثبت شود.

مراحل ثبت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود :

برای تغییر آدرس شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل جلسه دهد و صورتجلسه تغییر آدرس شرکت را به همراه امضای تمامی شرکای شرکت با درج میزان سهام تنظیم نمایند.

اگر در اساسنامه اختیار تغییر آدرس شرکت به هیئت مدیره داده شود ، هیئت مدیره موظف است صورتجلسه تغییر آدرس شرکت را تنظیم نماید.

مراحل ثبت تغییر آدرس شرکت سهامی

 • جلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و صورتجلسه آن تنظیم شود و توسط هیئت رئیسه امضا شود.
 • رعایت تشریفات دعوت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت.

مراحل ثبت تغییر موضوع شرکت سهامی خاص :

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 • تنظیم صورتجلسه ای که به امضای اعضای هیئت رئیسه رسیده باشد.
 • اخذ مجوز در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس

مراحل ثبت تغییرات شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت ها :

برای ثبت تغییرات باید به سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید و فرم مربوطه را تکمیل نمایید.مراحل ثبت تغییرات به شرح زیر می باشد :

در مرحله نخست باید اطلاعات شرکت همچون شماره ثبت ، شناسه ملی شرکت و نوع شرکت را وارد نمایید.

تعیین نوع صورتجلسه و وکیل یا نبودن متقاضی و تاریخ برگزاری جلسه و تکمیل مشخصات متقاضی .سپس انتخاب فیلد پذیرش موقت و دریافت شماره ۱۹ رقمی از سیستم.

در مرحله سوم نوع تصمیم جلسه تعیین می شود و پس از آن گزینه افزودن تصمیم جلسه انتخاب می شود.

در صورت تغییر نام باید ۵ نام را به ترتیب اولویت در فیلد مورد نظر وارد نمایید.

ورود اسامی اعضای حاضر در جلسه همراه با سمت آن ها ، شماره ملی متقاضی و در صورت غیر ایرانی بودن شماره گذرنامه،اطلاعات شخصی و برای اشخاص حقوقی شماره ثبت ، نام شخص ، شناسه ملی

در مرحله ششم سمت اعضای حاضر در جلسه مشخص می شود.

در مرحله هفتم ارتباط اشخاص حاضر در جلسه تعیین می شود.

در مرحله هشتم باید مدارک را طبق نوع صورتجلسه و تصمیمات گرفته شده بارگزاری نمایید.

در این مرحله بعد از آماده نمودن متن صورتجلسه گزینه پذیرش نهایی انتخاب می شود.

در مرحله آخر متقاضی باید نسخه اصلی صورتجلسه و ضمائم آن را حداکثر ظرف مدت ۳ روز به آدرس مشخص شده ارسال نماید.

 روش های ثبت تغییرات شرکت

 • ثبت تغییرات شرکت از طریق هیئت مدیرهروش های ثبت تغییرات
 • ثبت تغییرات شرکت از طریق تشکیل مجمع عمومی عادی
 • ثبت تغییرات شرکت از طریق تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

براساس تعریف قانون به کسانی که سهام برای شرکت ارائه می دهند را هیئت مدیره می گویند.با رای و رضایت سهامداران ، رئیس هیئت مدیره به مدت حداقل ۲ سال انتخاب می شود.هیئت مدیره موظف است که یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب نماید.

وظایف هیئت مدیره :

 1. مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در صورت اجازه هیئت مدیره می توانند در معاملات شرکت دخالت نمایند.و در صورت انجام معامله بدون هیئت مدیرهرضایت هیئت مدیره ، آن معامله باطل است.
 2. هیئت مدیره موظف است که هر ۶ ماه یکبار میزان دارایی و بدهی های شرکت را به بازرسان شرکت اطلاع دهد.
 3. پس اینکه هیئت مدیره تعیین شد ، مدیر باید سمت خود را قبول نماید.
 4. مدیران و مدیر عامل نباید معاملات را انجام دهند.زیرا در صورت انجام معامله و بروز خسارت باید خودشان خسارت را جبران نمایند.
 5. تنها موسسات اعتباری و بانک ها حق انجام معاملات را دارند و اعضای دیگر نمی توانند در این کار دخالت نمایند.
تمای محتویات سایت متعلق به موسسه ی ثبتی حقوقی تکسفیر میباشد-©توسعه و پشتیبانی :منسیکس