اخذ رتبه بندی شرکت

 • اخذ رتبه بندی

رتبه بندی

رتبه بندی چیست ؟

بسیاری از شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی به صورت مناقصه ای به شرکت های پیمانکاری و مجری واگذار می شوند.
این شرکت ها یا به صورت شرکت های پیمانکار و یا مشاور در این مناقصات شرکت می نمایند.
این شرکت ها از نظر قیمت های پیشنهادی و میزان توان فنی و سوابق کاری و توان مالی ارزیابی می گردند.رتبه بندی چیست

این ارزیابی را با امتیاز ۱ تا ۵ رتبه بندی می نمایند.کمترین رتبه ۵ و بهترین و ممتازترین رتبه ۱ می باشد.
رتبه شرکت ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت می گیرد.
چنانچه بعد از بررسی موارد ذکر شده،شرکت ها شرایط اخذ رتبه را داشته باشند آن گاه گواهی تشخیص صلاحیت دریافت می نمایند.
به این فرآیند گواهی تشخیص صلاحیت و یا به اصطلاح اخذ رتبه بندی شرکت و یا اخذ گرید گفته می شود.

در واقع رتبه معیاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه خدمات می باشد.

نکته :سازمان ها و شرکت های دولتی نمی توانند با شرکت هایی که فاقد گرید یا رتبه بندی هستند عقد قرارداد نمایند.

نکته :رتبه بندی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می شود.

برای رتبه بندی شرکت ها چه شرایطی لازم است ؟

 • شرکت باید ثبت شده باشد.
 • شرایط و امتیازات و همچنین صلاحیت شرکت محرز شده باشد.
 • در کارنامه کاری خود سوء پیشینه حرفه ای و یا ممنوعیت کاری نداشته باشد.
 • عدم اشتغال مدیران به کارهای دولتی.
 • امتیاز مدارک تحصیلی مدیران،هیأت مدیره،اعضا و میزان مهارتهای فنی و حرفه ای پرسنل.
 • سوابق کاری مفید و مستند که مرتبط با زمینه کاری آنها باشد.
 • رتبه بندی چه فوایدی دارد؟
 • ایجاد حس رقابت در فضای شرکتها و تلاش آنها برای کسب رتبه برتردر میان سایر شرکت ها.
 • افزایش رشد، آبادانی، عمرانی و توسعه کشور.
 • نشانه ای از وضعیت کلی شرکت و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آنها.
 • افزایش بهتر و سریعتر تصمیم گیری سرمایه گذار یا مجری، برای برگزیدن شرکت با رتبه و گرید بالاتر و برتر.
اخذ رتبه بندی

هزینه رتبه بندی شرکت

هزینه های مربوط به دریافت رتبه بندی شرکت ها به دو دسته تقسیم بندی میشوند که یک سری از این هزینه ها
، هزینه های عملیاتی هستند که عبارتند از اجرای قوانین و استاندارد های مطابق آیین نامه اخذ گرید شرکت ها می باشد
که معمولا میزان این هزینه ها بسیار بیشتر و زیاد است.
هزینه های دیگر مربوطه به فیش های واریزی به سامانه ساجات می باشد که معمولا مقدار و میزان این هزینه ها کم می باشد.
هم چنین برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی کشور و تهیه کپی برابر اصل مدارک نیز بایستی هزینه هایی را متحمل شوید.

اخذ رتبه بندی شرکت ها چه شرایطی دارد ؟

 • مدیران شرکت در هیچ یک از ارگان های دولتی مشغول نباشند.
 • شرکت هیچگونه سوء پیشینه ای که منجر به محدودیت انجام پروژه ها باشد نداشته باشد.

اعتبار گواهی های صادر شده

رتبه های پیمانکاری صادر شده دارای اعتبار ۴ ساله هستند و دیگر امکان اینکه مثل سالهای قبل که در پایان هر دوره ، حداکثر تا دو مرتبه و هر بار برای مدت شش ماه تمدید می گردند، وجود ندارد و در پایان دوره ۴ ساله،شرکت باید مطابق شرایط جدید اقدام به اخذ رتبه کند.

انواع رتبه بندی شرکت

انواع رتبه بندی شرکت ها :

 1. رتبه بندی شرکت های مشاور
 2. رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
 3. رتبه بندی شرکت های انبوه سازی
 4. رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
 5. رتبه بندی epc
 1. رشته ساختمانرتبه بندی پیمانکار
 2. رشته راه و ترابری
 3. رشته صنعت و معدن
 4. رشته ارتباطات
 5. رشته تاسیسات
 6. رشته آب
 7. رشته انرژی
 8. رشته نفت و گاز
 9. رشته کشاورزی
 10. رشته مرمت آثار باستانی
 11. رشته کاوش های زمینی

متقاضیان اخذ رتبه بندی پیمانکاری باید به سامانه ساجات به نشانی https://sajat.mporg.ir/profiling/login مراجعه نمایند و مدارک لازم را آماده نموده و در این سامانه ثبت نام نمایند.

رتبه بندی

شرکت های سهامی عام

 1. کپی برابر اصل مدارک ثبتی
 2. اظهانامه
 3. اساسنامه
 4. آگهی روزنامه مربوط به تاسیس یا تغییرات شرکت

شرکت های با مسئولیت محدود

  1. درخواست کتبی
  2. اساسنامه
  3. شرکت نامه
  4. آگهی روزنامه مربوط به تغییرات یا تاسیس شرکت
  5. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره
  6. کپی برابر اصل مدارک تحصیلی معتبر اعضای امتیازآور شرکت
  7. ۳ نسخه سربرگ شرکت
  8. تصاویر کلیه موافقت نامه ها
رتبه بندی

شخص حقوقی

 1. روزنامه رسمی مربوط به تاسیس و تغییرات شرکت
 2. کپی برابر اصل آخرین اظهارنامه یا شرکت نامه و تقاضانامه
 3. کپی برابر اصل آخرین صورت جلسه تغییرات ارائه شده به اداره ثبت
 4. کپی برابر اصل اساسنامه
 5. کد اقتصادی
 6. کپی سند مالکیت شرکت یا اجاره نامه به نام هیئت مدیره یا شرکت

شخص حقیقی

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی
  2. کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
  3. کپی برابر اصل مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت
  4. یک قطعه عکس از کلیه اعضا
  5. یک عدد نمونه امضای کلیه اعضای شرکت
  6. اصل گواهی کار از شرکت های مرتبط دارای مدت کارکرد،نوع پروانه و سمت
  7. اصل پرینت بیمه اعضای دارای ۳ سال سابقه بیمه

مدارک لازم برای اخذ انواع رتبه بندی شرکت هارتبه بندی

مدارک لازم برای اخذ رتبه انفورماتیک :

 1. مدارک شناسایی و مدارک تحصیلی و عکس پرسنلی مدیرعامل شرکت
 2. آگهی روزنامه مربوط به تاسیس یا تغییرات شرکت
 3. برگ قطعی عملکرد مالیاتی ۲ سال اخیر شرکت
 4. لیست بیمه ۲ سال اخیر مدیر عامل و کارشناس و یک سال اخیر سایر اعضای شرکت
 5. اظهارنامه مالیاتی ۲ سال اخیر
 6. تعهدنامه مبنی بر رعایت مقررات عنوان شده در سربرگ شرکت که توسط مدیر عامل مهر و امضا شده باشد
 7. تعهدنامه مبنی بر تحویل روزنامه تغییر موضوع شرکت اگر دبیرخانه شورا سشکت را ملزم به تغییر کرده باشد
 8. درخواست کتبی برای اخذ رتبه بندی انفورماتیک که توسط مدیر عامل مهر و امضا شده باشد
 9. تعهد نامه مبنی بر تحویل لیست بیمه های ماه های اخیر در صورت تاسیس یا تغییرات صورت گرفته در شرکت
 10. کپی آخرین اساسنامه شرکت
 11. برچسب آدرس دقیق و کامل شرکت

مدارک لازم برای اخذ رتبه پیمانکاری :

  1. درخواست کتبی اخذ رتبه  همراه با شماره تلفن و آدرس
  1. تعهد نامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه عدم دخالت کارکنان دولت
  1. در صورت داشتن رتبه قبلی،ارائه اصل گواهینامه رتبه بندی
  1. آخرین صورت جلسه سهام داران
  1. کپی موافقت نامه یا قرارداد همراه با تاییدیه عملکردها
  1. کپی برابر اصل تمامی روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی
  1. کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی معتبر
  1. کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم فارغ التحصیلان ۳ سال اخیر
  1. اظهارنامه مالیاتی که به تایید ممیز مالیاتی رسیده باشد
  1. اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی
 1. آدرس و شماره تلفن اعضای امتیازآور و سهام داران دارای سهم ۵% و کم تر از ۵% در سربرگی که حاوی تاریخ و آدرس باشد

مدارک لازم برای اخذ رتبه بند ی مشاور :

 1. اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت داشتن رتبه قبلی
 2. تعهدنامه سازمان یا تعهدنامه محضری و تعهد نامه عدم مداخله کارکنان دولت
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی
 4. کپی برابر اصل تمامی روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل تقاضانامه،شرکت نامه و اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها
 5. کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم تا ۳ سال گذشته
 6. کپی موافقت نامه یا قرارداد همراه با تاییدیه کارکردها
 7. اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی
 8. آخرین صورت جلسه سهام داران
 9. اصل و کپی برابر اصل مدارک تحصیلی
 10. شماره تلفن و آدرس افراد امتیازآور و سهام داران دارای سهم ۵% و زیر ۵% در سربرگ حاوی آدرس و تاریخ
 11. تاییدیه کارکردها شامل مفاصاحساب بیمه،سند ذیحسابی،آخرین صورت وضعیت تعیین شده کارفرمای اصلی
 12. سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی همراه با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد در آن شرکت(داشتن آدرس و تلفن در سربرگ شرکت ضروری است)
 13. تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت همراه با آدرس و شماره تلفن شرکت طبق آدرس آخرین روزنامه
 14. اظهارنامه مالیاتی که توسط سرممیزی مربوطه تایید شده است شامل ترازنامه و جدول شماره ۶ و همچنین جدول سود و زیان یا جدول شماره ۵

مدارک لازم برای اخذ رتبه بند ی انبوه سازان :

 1. روزنامه رسمی شرکت
 2. اساسنامه
 3. تعیین میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت و سهام داران
 4. مدارک لازم برای مشارکت در ساخت پروژه ها
 5. پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی
 6. مدارک لازم برای دریافت تسهیلات بانکی
 7. مدارک تحصیلی معتبر اعضای هیئت مدیره،مدیر عامل و شرکای شرکت
 8. ارائه مستندات مبنی بر کیفیت پروژه های انجام شده توسط دستگاه نظارت
تمای محتویات سایت متعلق به موسسه ی ثبتی حقوقی تکسفیر میباشد-©توسعه و پشتیبانی :منسیکس