• فرآیند انحلال شرکت چیست ؟

انحلال شرکت چیست ؟

منظور از انحلال شرکت همان تعطیل شدن شرکت می باشد.طبق قوانین تجارت شرکا و سهامداران موظف هستند پس از انحلال شرکت آن را به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اعلام نمایند تا انحلال شرکت به صورت رسمی ثبت شود.

یک شرکت از مجموع چند نفر که سرمایه ، تخصص ، کار و فکر و زمان خود برای فعالیتی صرف می نمایند تشکیل شده است.این شرکت ممکن است بعد از مدتی و بنا به دلایلی به صورت اختیاری و یا قهری منحل شود و به فعالیت خود پایان دهد.

برای انحلال شرکت باید دارایی اعضا از حالت مشاع خارج شود و بین آن ها تقسیم شود.در صورتی می توان دارایی شرکت را بین شرکا تقسیم کرد که طلب طلبکاران پرداخت شده باشد.

انحلال شرکت

انحلال شرکت چیست

بدهی هایی که ممکن است منجر به انحلال شرکت شود :

 • بدهی های مالیاتی به اداره دارایی و مالیات
 • بدهی کارمندان و حقوق و معوقه آن ها
 • انجام و تکمیل امور بیمه

تصفیه بدهی های شرکت یک امر مهم و نیازمند داشتن تخصص در این زمینه می باشد.تصفیه بدهی های شرکت بر عهده مدیر تصفیه می باشد که توسط اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود.مدیر تصفیه از زمان انحلال شرکت یک سال فرصت دارد تا بدهی های شرکت را پرداخت نماید.می توان این مدت را تمدید نمود.

دلایل انحلال شرکت هادلایل انحلال شرکت

انحلال شرکت ها ممکن است به صورت اختیاری یا اجباری انجام شود.زمانی که شرکا خود تصمیم به انحلال شرکت بگیرند انحلال شرکت اختیاری می باشد.

دلایل اجباری انحلال شرکت :

 • پایان موضوع فعالیت شرکت
 • انقضای مدت شرکت
 • ورشکستگی شرکت
 • کاهش شرکای شرکت

کاهش شرکای شرکت

کاهش شرکای شرکت

در صورتی که شرکا از شرکت خارج شوند و تنها یک نفر در راس امور باقی بماند به صورت اتوماتیک شرکت منحل می شود.

پایان موضوع فعالیت شرکت

پایان موضوع فعالیت شرکت

هر شرکتی برای رسیدن به اهداف مشخصی تشکیل می شود.در برخی شرکت ها وقتی اهدافشان محقق شد و ماموریتشان پایان یافت می توان شرکت را منحل نمود.

انقضای مدت شرکت

انقضای مدت شرکت

وقتی شرکتی تاسیس می شود مدت فعالیت آن در اساسنامه قید می شود.وشرکت فقط تا آن زمان می تواند فعالیت داشته باشد و در صورت عدم تمدید این مدت شرکت منحل می شود.

ورشکستگی شرکت

ورشکستگی شرکت

وقتی که شرکا و سهامداران شرکت در تامین سرمایه شرکت ناتوان شوند و به دلیل تحریم های اقتصادی و یا نوسانات بازار نتوانند بودجه اولیه و نرخ صفر درصد سود را تامین نمایند اعلام ورشکستگی می نمایند.

آثار انحلال شرکت

وقتی یک شرکت منحل شد تمامی اموال آن به صورت معلق در می آید تا تمام بدهی هایش پرداخت شود.و پس از تصفیه ، سرمایه شرکت با توجه به میزان سهام هریک از شرکا تقسیم می شود.

در زمان انحلال هیچ یک از اعضای شرکت سمت و فعالیت اجرایی ندارند و فقط مدیر تصفیه می تواند امور مربوط به شرکت را سازماندهی نماید.

بعد از انحلال ، شرکت باید پروژه های اجرایی که در دست دارد را تکمیل نماید و نمی تواند پروژه جدیدی را در دست بگیرد.

درخواست ثبت انحلال شرکت

انحلال شرکت پیش از موعد توسط مجمع عمومی فوق العاده تایید می شود و هر زمانی می تواند در مورد آن تصمیم گیری نماید.برای انحلال شرکت باید کلیه اعضا و شرکا صورتجلسه انحلال را امضا نمایند.حتی اگر یک نفر از اعضا هم مخالف باشند انحلال شرکت صورت نمی گیرد.در صورتی که یکی از اعضا حضور نداشته باشد ولی به دیگر اعضا وکالت تام الاختیار داده باشد می توان شرکت را منحل کرد.

چنانچه کلیه شرکا به انحلال شرکت رضایت دهند باید حداکثر پنج روز بعد از امضای صورتجلسه مدارک لازم به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.پس از تحویل مدارک ۱۰ تا ۱۵ روز انحلال شرکت طول می کشد و تا زمانی که آگهی انحلال شرکت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشر نشود شرکت منحل نمی شود.

بعد ازانحلال شرکت مدیر هیچ سمتی ندارد و باید یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه معرفی نماید.مدیر تصفیه تا ۱۰ سال در مقابل بدهی ها ، طلبها ، مالیات های مستقیم و غیر مستقیم شرکت مسئول می باشد.

مدارک مورد نیاز برای انحلال انواع شرکت هامدارک انحلال شرکت

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 • صورتجلسه انحلال شرکت که توسط کلیه اعض و مدیر تصفیه امضا شده باشد
 • کپی مدارک شناسایی مدیر تصفیه
 • آخرین روزنامه رسمی
 • اصل دعوت نامه از شرکا جهت شرکت در مجمع فوق العاده

در شرکت با مسئولیت محدود اگر شرکای دارای بیش از نیمی از سهام شرکت تصمیم به انحلال شرکت بگیرند به موافقت دیگر شرکا نیازی نیست.

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی خاص

 • صورتجلسه انحلال شرکت حاوی امضای کلیه شرکا و مدیر تصفیه
 • کپی مدارک شناسایی مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد
 • آخرین روزنامه رسمی شرکت
 • اصل آگهی دعوت از شرکا برای شرکت در مجمع فوق العاده در روزنامه کثیرالانتشار

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت تضامنی

 • صورتجلسه انحلال شرکت
 • مدارک ثبتی شرکت
 • مدارک شناسایی کلیه شرکا و مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکا انتخاب شده باشد

مدارک مورد نیاز جهت انحلال موسسه

 • صورتجلسه انحلال شرکت
 • کپی شناسنامه کلیه شرکا
 • کپی شناسنامه مدیر تصفیه اگر خارج از شرکا انتخاب شده باشد
 • آخرین روزنامه رسمی شرکت
تمای محتویات سایت متعلق به موسسه ی ثبتی حقوقی تکسفیر میباشد-©توسعه و پشتیبانی :منسیکس