ثبت شرکت چیست :

جواب این سوال در ریشه ی این واژه است،
شرکت از مصدر شرک و به معنای تک نبودن می باشد، کلمه ی شرکت کلمه ای عربی می باشد.

در ابتدا قبل از اینکه راجع به نحوه ثبت شرکت،مراحل و مدارک مورد نیاز و هزینه ها صحبت کنیم،
لازم می دانیم تعریفی اجمالی از واژه ی شرکت داشته باشیم.
از اجتماع دو یا جند نفر که به منظور رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر همکاری می کنند، شرکت تشکیل می شود.
هر یک از افرادی که در شرکت کار می کنند گوشه ای از کار را گرفته،
یا همکاری یکدیگر پروژه را ثمر رسانده، سپس با توجه به اساسنامه و سختی کار هر یک،
سود حاصله از پروژه را با یکدیگر تقسیم میکنند.

انواع شرکت ها شامل شرکت های سهامی عام و خاص ، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت های تضامنی ، شرکت تعاونی و … می باشد.
هر شرکتی که تاسیس می شود برای اینکه تمام فعالیت هایش در چهارچوب قانون صورت بگیرد باید ثبت شود.
هدف کلی از ثبت شر کت استفاده از امکانات و امتیازات بعد از ثبت به منظور ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات و البته پیشبرد اوضاع اقتصادی جامعه است.

تکسفیر ارائه دهنده کلیه خدمات ثبتی

ثبت شر کت ها دارای زمان انجام فعالیت می باشد،
به این صورت که هنگام ثبت شر کت موسسین برای انجام فعالیت های خود محدوده زمانی تعیین می کنند،
مثلا مدت زمان را یک سال تعیین می کنند،
بر این اساس پس از گذشت یک سال از زمان ثبت شرکت ، شرکت خود به خود از نظر قاندنی منحل خواهد شد،
مگر اینکه پیش از پایان یک سال اقدام به تمدید مدت زمان کنند.
البته می توان مدت زمان فعالیت شرکت را هنگام ثبت نامحدود در نظر گرفت و محدودیت زمانی برای شرکت قائل نشد.

فرآیند ثبت شر کت می تواند تا حدودی زمانبر باشد، اگر قصد شرکت در مزایده یا مناقصه ای دارید که موعدش نزدیک است بهتر است از گزینه ی خرید شرکت ثبت شده استفاده کنید