ثبت شرکت چیست :

در ابتدا قبل از اینکه راجع به نحوه ثبت شرکت،مراحل و مدارک مورد نیاز و هزینه ها صحبت کنیم توضیحی در ارتباط با تعریف شرکت ارائه می دهیم .شرکت همانطور که از نامش پیداست هم خانواده شراکت و شریک است.به طور کلی شرکت از اجتماع ۲ تا چند نفر شریک یا سهامدار که دارای اهداف مشترک هستند تشکیل می شود.هرکدام از این افراد در شرکت فعالیتی انجام می دهند و نفعی می برند و پس از کسر هزینه های انجام شده سود باقیمانده را بین اعضای شرکت طبق اساسنامه تقسیم می کنند.

انواع شرکت ها شامل شرکت های سهامی عام و خاص می باشد.هر شرکتی که تاسیس می شود برای اینکه تمام فعالیت هایش در چهارچوب قانون صورت بگیرد باید ثبت شود.هدف کلی از ثبت شرکت استفاده از امکانات و امتیازات بعد از ثبت به منظور ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات و البته پیشبرد اوضاع اقتصادی جامعه است.