اعتراض به ثبت برند :

برای ثبت برند باید از طریق اداره مالکیت صنعتی اقداماتی را انجام دهید.
اگر اعتراض به ثبت برند توسط اشخاص دیگر داشته باشید مراحلی است که باید طی کنید.
در این مقاله با اعتراض به ثبت برند آشنا میشوید.

پس از آنکه مراحل ثبت برند انجام شد،
در دو صورت ذکر شده در زیر اعتراض به نشان تجاری (برند) ثبت شده، وارد می باشد:

  • افرادی که برند ثبت شده را نشان تجاری محصولات و خدمات خود می دانند.
  • افرادی که مدعی می باشند برند ثبت شده با برند محصولات و خدمات آنها شباهت دارد و باعث اشتباه مشتریان میشود.

در هر دو حالت ذکر شده در بالا، اگر معترض شخصی است که تاکنون برند به نام وی ثبت نشده،
باید کلیه ی مراحل ثبت برند را انجام دهد، درخواست خود را ثبت نماید و حق ثبت را بپردازد.

در سراسر ایران، تنها دادگاه عمومی تهران مسئول رسیدگی به اعتراضات ثبت برند می باشد،
کلیه ی اعتراضات مبنی بر ثبت برند در کشور در دادگاه عمومی تهران مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.

اعتراض به ثبت برند :

هر شخص حقیقی یا حقوقی که می خواهد برندی را ثبت کند باید از سمت اداره مالکیت صنعتی مورد پذیرش قرار بگیرد،
باید برای وی آگهی ثبت برند در روزنامه رسمی چاپ شود که شامل نام و آدرس مالک برند،
ویژگی های نشان تجاری و محصولاتی که نشان تجاری برای آنها استفاده می شود می باشد.

هر شخص پس از چاپ آگهی ثبت برند در مرحله ی اول به مدت یک ماه (۳۰ روز) پس از چاپ آگهی فرصت خواهد داشت،
تا نسبت به ثبت برند مورد نظر اعتراض نماید.

اعتراضاتی که برای برندهاییکه هنوز ثبت نشده اند می باشند باید بصورت کتبی به اداره مالکیت صنعتی تحویل داده شود.

پس از تحویل اعتراض نامه، رسید داده خواهد شد که در آن تاریخ وصول ذکر شده است.

تمام مدارک و دلایلی که معترض خود را ذی نفع برای اعتراض می داند باید در اعتراض نامه ذکر گردد.

اداره ثبت طی مدت ده روز از تاریخ اعتراض نامه، به متقاضی ثبت برند ابلاغیه ارسال می کند.

در ابلاغیه ای که برای متقاضی ثبت برند ارسال می شود، به وی هشدار داده می شود که اگر ادعای شاکی را قبول دارد باید سریعا جهت باطل کردن ثبت اقدام نماید.

اعتراض به ثبت برند

ابطال ثبت برند

اگر متقاضی ثبت برند، درخواستش را مبنی بر ثبت برند باطل نماید،
به شاکی اطلاع داده می شود که اگر تاکنون برند را به نام خودش ثبت نکرده،
اقدامات لازم جهت ثبت نشان تجاری را انجام دهد.

اگر متقاضی ثبت برند، ادعای شاکی را نپذیرفت، شاکی به مدت ۲ ماه (۶۰ روز)
فرصت دارد تا در دادگاه عمومی تهران حاضر شود.

اگر مدت زمان دو ماهه سپری شد و شخص معترض پیگیری های لازم جهت درخواست خود را انجام نداد،
دادگاه عمومی تهران طبق قانون حق را به اداره ثبت اسناد و املاک کشور- ثبت شرکتها و اداره مالکیت صنعتی می دهد،
تا به درخواست ثبت نشان تجاری شخص متقاضی رسیدگی نمایند.

اما اگر در مدت زمان دو ماهه شاکی در دادگاه عمومی تهران حاضر شود اما پیگیری های لازم را جهت اعتراض به ثبت برند انجام ندهد،
دادگاه گواهی را مبنی بر عدم پیگیری شاکی صادر می کند و نشان تجاری به نام شخص درخواست کننده ثبت برند، به ثبت می رسد.

چه کسانی می توانند هنگام ثبت برند اعتراض کنند؟

اشخاص ذیل می توانند به علامتی که تقاضای ثبت آن شده با به ثبت رسیده باشد، اعتراض کنند :

  • کسانی که برند ثبت شده را علامت تجاری خود بدانند.
  • کسانی که برند ثبت شده را با علامت خود به اندازه ای شبیه بدانند که مصرف کنندگان عادی را دچار اشتباه کند.

اعتراض نمودن به برند ثبت شده:

اگر برند به نام شخص حقیقی یا حقوقی ثبت شده باشد و در مدت زمان ثبت یا پس از آن،
افراد معترض متوجه آگهی ثبت برند مورد نظر یا پروسه ی ثبت آن نشده باشند،
تا سه سال مهلت دارند تا جهت اعتراض به ثبت نشان تجاری اقدام نمایند.

اعتراض به ثبت برند به دلیل رد تقاضای ثبت علامت تجاری


اعتراض به اداره مالکیت صنعتی به دلیل رد تقاضای ثبت برند بنا به ماده ۷ قانون ثبت اختراعات و علامت تجاری،
متصدی شعبه ثبت برند باید تا ۱۵ روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم ، نسبت به قبول یا رد آن اتخاذ تصمیم کند.

چنانچه تقاضای ثبت برند متقاضی رد شود ( مثلا از جمله علائم ممنوعه ) باید مراتب با تصریح علل رد تقاضا به متقاضی ابلاغ گردد .
شخص می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تصمیم مزبور به دادگاه عمومی مربوط به اعتراض به ثبت برند وی شکایت کند .

ضمنا حکم دادگاه قابل تجدید نظر و فرجام می باشد.
چنانچه حکم قطعی راجع به ثبت علامت از مرجع ذیصلاح صادر گردد اداره مالکیت صنعتی مکلف است
طبق ماده ۸ قانون  ثبت اختراعات و علامت تجاری تا ۱۵ روز از تاریخ تقدیم رونوشت مصدق حکم دادگاه نسبت
به ثبت برند اقدام کرده و گواهی رسمی به تقاضا کننده بدهد.

مدارک اعتراض نمودن به برند ثبت شده:
  • ارائه ی مدارک از اداره مالکیت صنعتی و اداره ثبت شرکتها مبنی بر اینکه نشان تجاری مورد نظر قبلا به ثبت رسیده است.
  • ارائه ی اصل و فتوکپی مدارکی که نشان می دهد مالکیت برند به نام شخص معترض می باشد.
  • اگر مراحل اعتراض به ثبت برند را به موسسه حقوقی یا وکیل سپرده اید، ارائه ی وکالتنامه لازم می باشد.

در هر صورت اگر شخص شاکی بتواند مدارک و ادله ی کافی به دادگاه ارائه نماید،
دادگاه حق را به نفع وی صادر می کند و نشان تجاری از انحصار شخص درخواست کننده خارج شده و به معترض واگذار خواهد شد.