اعتراض به ثبت برند

اعتراض به ثبت برند :

برای ثبت برند باید از طریق اداره مالکیت صنعتی اقداماتی را انجام دهید.
اگر اعتراض به ثبت برند توسط اشخاص دیگر داشته باشید مراحلی است که باید طی کنید.
در این مقاله با اعتراض به ثبت برند آشنا میشوید.

آیا اجباری در ثبت برند وجود دارد؟

در بسیاری از کشورها، اجبار به ثبت برند برای استفاده تجاری از آن وجود دارد. این اجبار معمولاً برای حفظ حقوق مالکیت و جلوگیری از سوءاستفاده از برندها تعیین شده است. در برخی کشورها، مثل ایران، ثبت برند اختیاری نیست و برای استفاده تجاری از برند، ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی الزامی است. این ثبت به صورت قانونی حمایت می‌کند و به صاحب برند حقوق حاکمیتی بر روی آن را اعطا می‌کند. این حقوق می‌تواند شامل استفاده انحصاری از برند در زمینه‌های مختلف، جلوگیری از استفاده بدون مجوز از برند توسط دیگران، و حق دادن به دیگران برای استفاده از برند در قالب قراردادهای لیسانسینگ باشد

پس از آنکه مراحل ثبت برند انجام شد،
در دو صورت ذکر شده در زیر اعتراض به نشان تجاری (برند) ثبت شده،
وارد می باشد:

 • افرادی که برند ثبت شده را نشان تجاری محصولات و خدمات خود می دانند.
 • افرادی که مدعی می باشند برند ثبت شده با برند محصولات و خدمات آنها شباهت دارد و باعث اشتباه مشتریان میشود.

در هر دو حالت ذکر شده در بالا، اگر معترض شخصی است که تاکنون برند به نام وی ثبت نشده،
باید کلیه ی مراحل ثبت برند را انجام دهد، درخواست خود را ثبت نماید و حق ثبت را بپردازد.

در سراسر ایران، تنها دادگاه عمومی تهران مسئول رسیدگی به اعتراضات ثبت برند می باشد،
کلیه ی اعتراضات مبنی بر ثبت برند در کشور در دادگاه عمومی تهران مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.

اعتراض به ثبت برند :

اعتراض به ثبت برند فرآیندی است که افراد یا شرکت‌ها می‌توانند اقدام به آن کنند در صورتی که با ثبت یک برند توسط فرد دیگری مخالفت داشته باشند و اعتقاد داشته باشند که این برند می‌تواند به منافع و حقوق آن‌ها آسیب برساند یا با حقوق برندی که قبلاً توسط آن‌ها استفاده می‌شده، تداخل داشته باشد.

مراحل عملیاتی اعتراض به ثبت برند عموماً به شرح زیر است:

 1. تهیه مدارک: افراد یا شرکت‌ها باید مدارک و مستندات مربوطه را تهیه کنند که اثبات کننده حقوق و مالکیت آن‌ها به برند مورد اعتراض است.
 2. پیشنهاد اعتراض: اعتراض به ثبت برند باید به صورت رسمی و با ارائه مدارک مورد نیاز به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود. این اعتراض معمولاً از طریق یک متخصص حقوقی یا وکیل صورت می‌گیرد.
 3. بررسی اعتراض: مراجع ذی‌صلاح مانند اداره مالکیت صنعتی یا دیگر مراجع مربوطه، اعتراض را بررسی می‌کنند و مدارک ارائه‌شده را مورد بررسی قرار می‌دهند.
 4. تصمیم گیری: پس از بررسی مدارک و موارد مطرح شده، مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیری می‌کنند که آیا اعتراض موجه است یا خیر. در صورت لزوم، ممکن است جلسات یا رویدادهای دیگری برگزار شود تا این موضوع بیشتر بررسی شود.
 5. تصمیم نهایی: پس از انجام تمامی مراحل، تصمیم نهایی در مورد اعتراض به ثبت برند اعلام می‌شود که شامل قبول یا رد اعتراض می‌شود.
اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

۱)کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.
۲)کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.
در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است
باید در حین اعتراض برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده، حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید
در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است
حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی ۴ می باشد.
بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت.

اعتراض به ثبت برند

ابطال ثبت برند

ابطال ثبت برند فرآیندی است که در آن فرد یا شرکتی که اعتقاد دارد برندی که توسط شخص دیگری ثبت شده است، باعث تضرر یا تداخل با حقوق خود شده است، می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح درخواست ابطال ثبت آن برند را ارائه کند. مراحل عملیاتی ابطال ثبت برند عموماً به شرح زیر است:

 1. تهیه مدارک: افراد یا شرکت‌ها باید مدارک و مستندات مربوطه را تهیه کنند که اثبات کننده حقوق و مالکیت آن‌ها به برند مورد ابطال است.
 2. پیشنهاد ابطال: درخواست ابطال ثبت برند باید به صورت رسمی و با ارائه مدارک مورد نیاز به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود. این درخواست معمولاً از طریق یک متخصص حقوقی یا وکیل صورت می‌گیرد.
 3. بررسی درخواست: مراجع ذی‌صلاح مانند دیوان عدالت اداری یا سازمان‌های مربوط به مالکیت صنعتی، درخواست ابطال را بررسی می‌کنند و مدارک ارائه‌شده را مورد بررسی قرار می‌دهند.
 4. تصمیم گیری: پس از بررسی مدارک و موارد مطرح شده، مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیری می‌کنند که آیا ثبت برند قابل ابطال است یا خیر.
 5. تصمیم نهایی: پس از انجام تمامی مراحل، تصمیم نهایی در مورد ابطال ثبت برند اعلام می‌شود و در صورت قبول درخواست، ثبت برند ابطال می‌شود و حقوق مالکیت به فرد یا شرکت درخواست‌کننده ابطال اعطا می‌شود.

چه کسانی می توانند هنگام ثبت برند اعتراض کنند؟

هنگام ثبت برند، افراد یا شرکت‌های زیر می‌توانند اعتراض کنند:

 1. صاحبان حقوق مالکیت فکری: افراد یا شرکت‌هایی که اعتقاد دارند برندی که قصد ثبت آن را دارند، با حقوق مالکیت فکری آن‌ها تداخل دارد، می‌توانند اعتراض کنند. این شامل افرادی است که قبلاً از برند مشابه یا مشابه به شدت استفاده کرده‌اند.
 2. رقبا یا مخالفان تجاری: افراد یا شرکت‌هایی که معتقدند ثبت برند مورد نظر، با علایق تجاری یا برندهای خود تداخل دارد و می‌تواند به آن‌ها آسیب بزند، می‌توانند اعتراض کنند.
 3. عموم مردم: در برخی کشورها، عموم مردم هم می‌توانند به عنوان طرف در اعتراض به ثبت برند شرکت کنند، اگر اعتقاد داشته باشند که برند مورد نظر عمومیت دارد و مالکیت آن توسط یک شخص یا شرکت قابل قبول نیست.
 4. سازمان‌های مربوط به حقوق مالکیت فکری: سازمان‌ها و اداراتی که مسئول حفاظت از حقوق مالکیت فکری در کشور می‌باشند، نیز می‌توانند اعتراض کنند و در برخی موارد حتی به صورت اداری از اعتراضات قانونی استفاده کنند.

در هر صورت، برای اعتراض به ثبت برند، افراد باید مدارک و دلایل معتبری را ارائه کنند که نشان دهنده تداخل واقعی یا آسیب مالیاتی یا تجاری است که توسط ثبت برند مورد نظر ایجاد خواهد شد.

اعتراض نمودن به برند ثبت شده:

اگر برند به نام شخص حقیقی یا حقوقی ثبت شده باشد و در مدت زمان ثبت یا پس از آن،
افراد معترض متوجه آگهی ثبت برند مورد نظر یا پروسه ی ثبت آن نشده باشند،
تا سه سال مهلت دارند تا جهت اعتراض به ثبت نشان تجاری اقدام نمایند.

اعتراض به ثبت برند به دلیل رد تقاضای ثبت علامت تجاری


اعتراض به اداره مالکیت صنعتی به دلیل رد تقاضای ثبت برند بنا به ماده ۷ قانون ثبت اختراعات و علامت تجاری،
متصدی شعبه ثبت برند باید تا ۱۵ روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم ، نسبت به قبول یا رد آن اتخاذ تصمیم کند.

چنانچه تقاضای ثبت برند متقاضی رد شود
( مثلا از جمله علائم ممنوعه ) باید مراتب با تصریح علل رد تقاضا به متقاضی ابلاغ گردد .
شخص می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تصمیم مزبور به دادگاه عمومی مربوط به اعتراض به ثبت برند وی شکایت کند .

ضمنا حکم دادگاه قابل تجدید نظر و فرجام می باشد.
چنانچه حکم قطعی راجع به ثبت علامت از مرجع ذیصلاح صادر گردد اداره مالکیت صنعتی مکلف است
طبق ماده ۸ قانون  ثبت اختراعات و علامت تجاری تا ۱۵ روز از تاریخ تقدیم رونوشت مصدق حکم دادگاه نسبت
به ثبت برند اقدام کرده و گواهی رسمی به تقاضا کننده بدهد.

طراحی سایت در کرج

اعتراض به ثبت علامت تجاری به دلیل ادعای مالکیت

همانطور که در ابتدای مقاله توضیح دادیم، اعتراض به ثبت امکان دارد به علل مختلفی صورت پذیرد و یکی از این علت‌ها ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی است که تقاضای ثبت آن به اداره مالکیت صنعتی داده شده است.
در این صورت اگر علامت تجاری قبلاً به نام معترض ثبت نشده باشد، باید علاوه بر اعتراض موارد زیر را نیز انجام دهد:

 • پرداخت کلیه مخارج و هزینه‌های مربوطه
 • پرداخت حق ثبت اظهارنامه و علامت تجاری
 • تقاضای ثبت علامت تجاری مطابق با قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

اعتراض بعد از ثبت برند و علامت تجاری

اعتراض به ثبت علائم تجارتی پیچیدگی های مخصوی به خد را به همراه دارد.
گاهی امکان دارد شخص متوجه این نشود که کسی مشابه علامت خودعلامت تجاری ثبت کرده است و در زمان استفاده مصرف کننده عادی دچار گمراهی شود در این صورت طبق ماده ۲۲ قانون ثبت علائم و اختراعات،
شخص ذی‌نفع می‌تواند ظرف مدت سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت تجاری نسبت به آن اعتراض در کند.
اعتراض بعد از ثبت علامت تجاری به شکلی می باشد که شخص معترض باید مستقیم به دادگاه مراجعه نماید و درخواست خود را به ثبت برسانید.

مدارک اعتراض نمودن به برند ثبت شده:
 • ارائه ی مدارک از اداره مالکیت صنعتی و اداره ثبت شرکت ها مبنی بر اینکه نشان تجاری مورد نظر قبلا به ثبت رسیده است.
 • ارائه ی اصل و فتوکپی مدارکی که نشان می دهد مالکیت برند به نام شخص معترض می باشد.
 • اگر مراحل اعتراض به ثبت برند را به موسسه حقوقی یا وکیل سپرده اید، ارائه ی وکالتنامه لازم می باشد.

در هر صورت اگر شخص شاکی بتواند مدارک و ادله ی کافی به دادگاه ارائه نماید،
دادگاه حق را به نفع وی صادر می کند و نشان تجاری از انحصار شخص درخواست کننده خارج شده و به معترض واگذار خواهد شد.

انتخاب نام برند و علامت تجاری

اولین گام شما در این ابتدای کار، انتخاب نام برند است که می خواهید با آن سالها فعالیت کنید و بین مشتریان و در بازار معروف شوید.

پس نامی را انتخاب کنید که اولا از نام هایی که محدودیت ثبت ندارند انتخاب کنید و دوم اینکه قبلا نباید ثبت شده باشد. نامهای که محدودیت دارند یا عام هستند یا خلاف قوانین اسلامی و عمومی هستند.

تشریفات پس از اعتراض به ثبت

اگر متقاضی ثبت نسبت به اعتراض‌نامه تمکین نکند و یادداشت کتبی مبنی بر تاکید بر تقاضای خود را به اداره بفرستد، معترض ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد که اعتراض خود را به کمیسیون حل اختلافات ناشی از ثبت مالکیت صنعتی ارسال نماید.
در نهایت کمیسیون با توجه به دلائل طرفین در خصوص اعتراض به ثبت تصمیم‌گیری می‌نماید.

جعل علامت تجاری چه مجازاتی دارد؟

۱٫ بنابر ماده ۱۲۲ هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را با آگاهی جعل نماید یا با دانستن مجعول بودن از آن مورد استفاده قرار دهد یا به فروش برساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر بخشی از خصوصیات آن مبادرت کند طوری‌که سبب فریب خریدار شود، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌ گردد.

۲٫ براساس ماده ۱۲۳ هرکس محصولی را که علامت جعلی یا تقلیدی دارد و یا علامت و نشانی دارد که به ناحق از آن استفاده شده می باشد و آن را از ایران صادر و یا وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می‌ گردد .

۳٫ مطابق ماده ۱۲۴ افرادی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که حتما باید آن نشان تجاری را داشته باشد مورد استفاده قرار ندهد. همچنین کسانی که با آگاهی به این موضوع چنین محصولی را به فروش برسانند به ذیل به حبس تا شش ماه محکوم می‌گردند.